Klinika czynna całą dobę! Telefon alarmowy: +48 (22) 462 4 462

Dlaczego warto wybrać klinikę WetMedyka24?

 • Zapewniamy pełny zakres usług diagnostycznych i ambulatoryjnych
 • Jesteśmy do Państwa dyspozycji 24 godziny na dobę 365 dni w roku

Badania cytologiczne

CO TO JEST BADANIE CYTOLOGICZNE

 • cytologia/cytopatologia – badanie pojedynczych komórek lub ich małych skupisk z użyciem mikroskopów świetlnych
 • cytologia/cytopatologia kliniczna – badanie mikroskopowe komórek lub ich małych skupisk w celach diagnostycznych
 • badanie można przeprowadzić u wszystkich gatunków zwierząt
 • w cytologii klinicznej przedmiotem są komórki zawarte w:
  • próbkach komórek – biopsja cienkoigłowa, odciski z powierzchni zmiany, zeskrobiny
  • płynach ustrojowych i płynach patologicznych

 

Badanie cytologiczne zawiera w sobie:

 • kwalifikacja pacjenta i dobór metody diagnostycznej
 • wybór miejsca i pobierania materiału
 • wykonywanie preparatów cytologicznych i ich barwienie
 • mikroskopowa ocena preparatów cytologicznych oraz ich opis
 • rozpoznanie cytologiczne
 • interpretacja uzyskanych danych w kontekście danych klinicznych

 

Interpretację wyników badania cytologicznego opiera się o ocenę

 • składu komórkowego
 • liczby komórek
 • wyglądu komórek
 • obecności elementów nietypowych dla danej tkanki (czynniki zakaźne, ciała obce)

 

Interpretację wyników badania cytologicznego wymaga znajomości zagadnień:

 • cytologii prawidłowej
 • histologii prawidłowej
 • anatomii prawidłowej
 • patomorfologii
 • patofizjologii
 • immunologii
 • bakteriologii/mykologii/wirusologii
 • parazytologii

 

CEL BADANIA CYTOLOGICZNEGO – USTALENIE ROZPOZNANIA

 

WSKAZANIA DO BADANIA CYTOLOGICZNEGO

badanie cytologiczne wykonujemy w każdym możliwym przypadku, a w szczególności:

 • w celu ustalenia charakteru zmiany widocznej bezpośrednio lub wykrytej w toku badań obrazowych
 • przy wyborze dodatkowych metod diagnostycznych
 • przy wyborze metody leczenia
 • do oceny efektów leczenia
 • do oceny stopnia zaawansowania choroby nowotworowej
 • do potwierdzenia nawrotu choroby nowotworowej

 

WYNIK BADANIA CYTOLOGICZNEGO

 

 

EFEKTEM BADANIA CYTOPATOLOGICZNEGO MOŻE BYĆ:

 • wynik niediagnostyczny - brak przydatnych klinicznie informacji odnośnie badanej próbki
 • wynik niejednoznaczny - opisowy – informacje dotyczące pochodzenia i wyglądu komórek, jednakże zmiany nie są na tyle typowe żeby nawet sugerować rozpoznanie cytopatologiczne – wynik nieprzydatny klinicznie
 • wynik niejednoznaczny - sugerujący rozpoznanie – informacja dotycząca pochodzenia i wyglądu komórek, zmiany są na tyle typowe, ze sugerują rozpoznanie, ale nie dają podstaw do rozpoznania – wynik przydatny klinicznie
 • rozpoznanie cytopatologiczne – informacje dotycząca pochodzenia i wyglądu komórek są na tyle typowe że pozwalają (z mniejszym lub większym prawdopodobieństwem) ustalić rozpoznanie cytopatologiczne – rozpoznanie cytopatologiczne często pokrywa się z rozpoznaniem klinicznym/ostatecznym

 

WYKONUJĄC BADANIE CYTOLOGICZNE NALEŻY PAMIĘTAĆ ŻE:

 • wynik badania jest rozpoznaniem cytologicznym (chociaż często jest utożsamiany z rozpoznaniem ostatecznym)
 • wynik badania odnosi się tylko do materiału, który został pobrany (chociaż często odzwierciedla istotę całej zmiany)
 • badanie cytologiczne nie zastępuje badania histologicznego (chociaż często wynik jest taki sam) - cytologia jest dopełnieniem histopatologii
 • o ile to możliwe każda zmiana oceniana cytologicznie powinna być poddana badaniu histopatologicznemu – weryfikacja rozpoznania cytologicznego
 • cytologia jest raczej metodą potwierdzającą, nie jest metodą wykluczającą (chociaż często jest traktowana jako metoda wykluczająca)
 • rozpoznanie ostateczne ustala lekarz kierujący, a nie cytolog

 

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z BADANIA CYTOLOGICZNEGO

 

BADANIE CYTOLOGICZNE PRZYNOSI WYMIERNE KORZYŚCI DLA

 • pacjenta – dzięki wynikowi badania pacjent może być właściwie leczony, pozwala uniknąć bardziej inwazyjnych metod diagnostycznych
 • właściciela zwierzęcia – dzięki badaniu i określeniu rozpoznania właściciel może podjąć rzeczową decyzje odnośnie, czy leczyć swojego podopiecznego, a jeżeli decyzja o leczeniu jest podjęta to jakie metody mogą być zastosowane
 • lekarza weterynarii – dzięki ustaleniu rozpoznania może ustalić sposób postępowania leczniczego oraz ustali rokowanie

 

ZALETY BADANIA CYTOLOGICZNEGO

 • metoda mało inwazyjna i bezpieczna – praktycznie bezbolesna, rzadko wymagana jest sedacja pacjenta, a powikłania zdarzają się niezmiernie rzadko
 • metoda szeroko dostępna i tania – materiał do badania można pobrać w każdej lecznicy (czasami nawet w czasie wizyty domowej), koszt jest stosunkowo niewysoki (w porównaniu do pobierania próbek w czasie zabiegu operacyjnego)
 • metoda łatwa w wykonaniu, przy minimalnych wymaganiach sprzętowych – do pobrania materiału do badania nie są wymagane specjalistyczne umiejętności, ani skomplikowany sprzęt
 • wiarygodny, powtarzalny wynik w krótkim czasie – w zależności od rodzaju zmiany wiarygodność badania sięga od 50 do 100 %, a wynik (w zależności od uwarunkowań) jest gotowy nawet po 30 minutach !

 

WIARYGODNOŚĆ BADANIA CYTOLOGICZNEGO

 

WIARYGODNOŚĆ BADANIA CYTOLOGICZNEGO JEST WYSOKA, W ZALEŻNOŚCI OD BADANEJ ZMIANY SIĘGA DO 100 %

 • różnicowanie między zapaleniem, a nowotworem
 • rozpoznawanie guzów z komórek tucznych
 • odróżnianie zmian zapalnych węzłów od nowotworów węzłów chłonnych (chłoniaków)
 • określaniu stopnia złośliwości chłoniaków
 • wykrywanie przerzutów do węzłów chłonnych, płuc i narządów wewnętrznych
 • rozpoznawanie białaczek
 • rozpoznawanie przyczyn gromadzenia się płynów w jamach ciała

 

CYTOLOG WYKONUJE BADANIE JEDYNIE W OPARCIU O OCENĘ PREPARATÓW DOBREJ JAKOŚCI - podpisując wynik badania bierze odpowiedzialność za konsekwencje

 • na podstawie wyniku dokonywany jest wybór metody leczenia
 1. oproste wycięcie guzka na kończynie lub amputacja kończyny
 2. owprowadzenie antybiotykoterapii lub nie
 3. odecyzja o chemioterapii
 • na podstawie wyniku właściciel decyduje o zastosowaniu leczenia lub nie decyduje się na terapię - ewentualnie podejmuje decyzję o eutanazji !
 • na podstawie wyniku dokonuje się wyboru dodatkowych metod diagnostycznych –dodatkowe koszty i czas niezbędny na wykonanie dodatkowych badań.