Klinika czynna całą dobę! Telefon alarmowy: +48 (22) 462 4 462

Dlaczego warto wybrać klinikę WetMedyka24?

  • Zapewniamy pełny zakres usług diagnostycznych i ambulatoryjnych
  • Jesteśmy do Państwa dyspozycji 24 godziny na dobę 365 dni w roku

sapierzyski

Rafał Sapierzyński

dr hab nauk weterynaryjnych

  • Absolwent Technikum Weterynaryjnego im. L. Bojanusa w Łomży (1988-1993)
  • Student Wydziału Weterynarii SGGW w Warszawie (1993-1999)
  • Po zakończeniu studiów studia doktoranckie przy Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w dyscyplinie: weterynaria, w specjalności: „Biologiczne podstawy regulacji wzrostu zwierząt i utrzymania ich zdrowia.”. Obrona pracy doktorskiej pt. „Patomorfologiczne badania błony śluzowej żołądka psów przy zakażeniu Helicobacter spp.” odbyła się 14 stycznia 2004, co wiązało się z uzyskaniem stopnia doktora nauk weterynaryjnych.

 

  • Główne zainteresowania naukowe:

ü     występowanie, epidemiologia i rozpowszechnienie nowotworów u zwierząt towarzyszących człowiekowi, w szczególności zastosowanie badań cytopatologicznych w rozpoznawaniu choroby nowotworowej u zwierząt.

ü     cytodiagnostyka, epidemiologia rozrostów układu hemolimfatycznego u psów i kotów, ze szczególnym uwzględnieniem chłoniaków.

ü     szeroko rozumiana patologia i jej zastosowanie w rozpoznawaniu chorób u zwierząt – opis przypadków chorób do tej pory nie rozpoznanych w Polsce: leiszmanioza u psa, prototekoza jelitowa u psa, dirofilarioza u psów.

ü     badania eksperymentalne nad występowaniem chorób zakaźnych u ptaków egzotycznych (mykobakterioza papużek falistych, zakażenia wirusowe u ptaków) i udomowionych.

ü     diagnostyka cytologiczna chorób skóry u psów i kotów

Dorobek publikacyjny składa się ogółem 130 pozycji, z czego 50 to oryginalne prace naukowe. Autor 2 skryptów dla studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej oraz podręcznika "Onkologia praktyczna psów i kotów", współautor II i II tomu nowego wydania „Chirurgii Małych Zwierząt Żakiewicza”.

 

  • Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej z zakresu Patomorfologii Zwierząt.
  • Od 2009 kierownik Zakładu Patomorfologii Zwierząt Katedry Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW

Posiada 2 koty, żółwia stepowego, małą ławice gupików i jednego glonojada albinosa.